011/404 5410

011/404 5411

063/218 025

021/522-778

063/260-828

Kako do nas? Klikni ovde

Garantni rok za sve artikle važi 2 godine minimum!


Garancija se realizuje u što kraćem vremenskom roku, koji ne prelazi 45 dana od prijema artikla na servis.


U slučaju da se neispravnost artikla uoči u roku od 3 dana od datuma preuzimanja, garancija se realizuje odmah.


Garantni rok na artikle se produžava za period vremena koji je potreban da se garancija realizuje.


Ako istekne 45-ti dan od prijema artikla na servis, garancija se realzuje zamenom.

   Vaš Bmfocusfoto!