Dobrodošli Prijavi se ili Registracija

BEOGRAD

011/40-454-10

011/40-454-11

063/237-971

063/218-025

NOVI SAD

021/522-778

063/260-828

Kako do nas? Klikni ovde

Garantni rok za sve artikle važi minimum 2 godine !


Garancija se realizuje u što kraćem vremenskom roku, koji ne prelazi 45 dana od prijema artikla na servis.


U slučaju da se neispravnost artikla uoči u roku od 3 dana od datuma preuzimanja, garancija se realizuje odmah.


Garantni rok na artikle se produžava za period vremena koji je potreban da se garancija realizuje.


Ako istekne 45-ti dan od prijema artikla na servis, garancija se realizuje zamenom.